Köpa eller hyra maskiner – för och nackdelar

Du har i huvudsak två alternativ när du behöver använda maskiner för att laga bilen, renovera huset, målning, markarbete i trädgården eller vad det nu kan handla om. Du kan antingen köpa maskinerna eller hyra dem. Att låna maskiner är oftast inget alternativ. Frågan är då vilket alternativ som är bäst. Hur du tänker i denna fråga är individuellt, men det går att lista några allmängiltiga för- och nackdelar med respektive alternativ.

Köpa maskiner

När du köper maskiner får du dem i din ägo. Du ansvarar för allt som rör maskinerna, till exempel reparationer och eventuella försäkringar. Samtidigt har du fri förfoganderätt över maskinerna och kan använda dem under hela dess livslängd. Eftersom du själv äger maskinerna kan du sälja dem om behovet av dem inte längre finns. Vet du om att du kommer behöva en viss maskin under lång tid framöver är köp alltid det bästa alternativet.

När du köper maskinen måste du ordna med finansieringen, vilken kan vara relativt betungande, särskilt om det är en mycket specialiserad maskin du behöver. Du kan erlägga betalning kontant, genom att låna upp pengar i form av ett vanligt lån eller genom att ingå ett avbetalningsköp.

Hyra maskiner

Genom att hyra maskiner betalar du bara för den faktiska användningen. Det är den aktör som hyr ut maskinerna som står för inköpet och kapitalkostnaderna. Att hyra maskiner är en utmärkt lösning om du behöver dem för ett tidsbestämt projekt. Företaget Hyresmaskiner som finns i Västerås och Stockholm hittar du det mesta inom maskiner att hyra. När projektet är klart och hyrestiden är över, lämnar du bara tillbaka maskinerna. Det gäller bara att maskinerna används flitigt, då en dag utan att maskinen används är en ren förlustdag på grund av hyreskostnaden. Om du vet med dig att du kommer att ha ett behov av maskinerna en tid framöver är hyra ett sämre val än köp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *